ECMAScript History

 29th July 2019 at 5:21pm

参考 ECMAScript 的 Wikipedia 条目

时间支持程度
ECMAScript 3 (ES3)December 1999广泛支持
ECMAScript 5 (ES5)December 2009 ES5 Compatibility Table
ECMAScript 6 (ES6) / ECMAScript 2015 (ES2015)June 2015 ES6 Compatibility Table
ECMAScript 7 (ES7) / ECMAScript 2016 (ES2016)June 2016 ES.Next Compatibility Table

从 ECMAScript 2016 开始,官方不再用类似 ES5 / ES6 这种版本号的方式称呼 ES 规范,而是用年代号。