Java: Field: POJO / JSON / YAML Conversion

 21st January 2021 at 10:45pm

jsonschema2pojo 提供了一个方便的工具,用来将一段 JSON 自动生成一堆 POJO 类。配置参考下图: